תקנון האתר

תקנון האתר חוג חברות

כללי

1.
המכירות באתר מנוהלות על ידי "חוג חברות"
​פעולה באתר הנה כל פעולה של רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר ומאשר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.


2. הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר
רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגירים בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

חוג חברות שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל "חוג חברות" לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

"חוג חברות" נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

בשום מקרה לא מעבירה "חוג חברות" נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:
א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

4. תנאי אספקה – לאחר קיום שיחה של מנחת הקבוצה עם הלקוחה, ומציאתה כמתאימה לקבוצה המתגבשת / הקיימת, הלקוחה מופנית לתשלום באתר. מרגע שלקוחה מזינה פרטי כרטיס האשראי היא מקבלת חשבונית שמאשרת השתתפותה ל 6 מפגשים קדימה.

5. מחירים.
"חוג חברות" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.


6. אופן השתתפות במכירה רגילה באתר

במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו ל "חוג חברות" לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.

עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש "חוג חברות" תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין "חוג חברות"..

7. חיובים ותשלומים
"חוג חברות" תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר השירות באתר.

8. ביטולים
ביטול קנייה ע"י לקוח:
במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול במייל בלבד

9. ביטול לאחר ביצוע ההזמנה
במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר ביצוע ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר במייל "חוג חברות" [email protected], תוך 1 יום עסקים (יום עבודה) מיום הזמנת הכרטיסייה עבור תשלום על 6 מפגשים מראש.

במקרה זה, (ובלבד שהתאריך קודם ב 5 ימי עסקים מתאריך ההגעה למפגש ) יוחזר ללקוח כספו באמצעות חברת האשראי.

במקרה של ביטול רישום כ- 6 ימים לפני הגעה למעגל "חוג חברות" – יזוכה הלקוח בתשלום מלא.
ביטול רישום עד 3 לפני ההגעה יזוכה הלקוח בחצי מסכום התשלום. ביטול העסקה ב 24 האחרונות טרם תאריך הגעה למפגש- לא יהיה החזר כספי.

במידה ומשתתפת אינה מגיעה מכל סיבה שהיא למפגשים, לאחר שהחלה להגיע למפגשים, אין החזר על תשלום המפגשים

11. שירות לקוחות
11.1 כללי
לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד המייל של "חוג חברות" [email protected]

11.2 פניות
פניות ל "חוג חברות" בנושאים שאינם נושאי שרות לקוחות ניתן, לשלוח בדואר אלקטרוני. [email protected]

12. שונות

12.1 "חוג חברות" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

12.2 במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט ברמלה בלבד.


12.3. הלקוחה מודעת לכך כי מי שתמצא לא מתאימה עי המנחה ו/או עי "חוג חברות" לאופי פעילות הקבוצה, כספה בגין התשלום האחרון יוחזר לה והיא עשויה להתבקש לסיים פעילותה בקבוצה.
12.4. הלקוחה מודעת לכך כי יש להשתמש בקבוצה בשפה והתנהגות מכבדת ואמפאתית במפגשים, וכי מי שלא תעמוד בתנאי זה כספה בגין התשלום האחרון יוחזר לה והיא תתבקש לסיים פעילותה בקבוצה.
12.5. במידה ומנחת "חוג חברות" נאלצת לבטל מפגש קבוצתי, "חוג חברות" ינתן תאריך חלופי בהתאם ללוח הזמנים של המנחה.

12.6. הלקוחה מאשרת שמודעת ומבינה כי קבוצות "חוג חברות" אינן קבוצות טיפוליות, או קבוצות תמיכה או הדרכת תוכן /ידע משום סוג. כמו כן, מודעת לכך שהמנחה אינה סמכות בטיפול/ ייעוץ בכל תחום, ובמסגרת המפגשים מביעה דעתה הבלתי מקצועית בלבד.
בנוסף, הלקוחה מודעת לכך שהקבוצות אינן מתאימות למי שזקוקה לסיוע רגשי משמעותי, שהוא מעבר לעניין ההתכנסות בקבוצות "חוג חברות" – התכנסות למען חברותא נשית.

12.7 הלקוחה מודעת ומבינה ש "חוג חברות" אינה אחראית על הצלחתה, או אי הצלחתה, של זו ביצירת חברויות בקבוצות, וכי אינה יכולה לבוא בתביעה או טענה מכל סוג בעניין זה ל "חוג חברות".

12.8 "חוג חברות" רשאית להפסיק את הפעילות של כל קבוצה בכל עת.

אני מצהירה שקראתי את תנאי השימוש ואני מסכימה להם.