efratkg

שלום
נעים להכיר: שמי אפרת אוריה קליין בת 38 נשואה לדויד אמא לנעמה (בת 18) ליונתן(בן 5) ולענבר בת (3)

מנחת קבוצות מודעות והעצמה . מעגלי נשים ואומנות קהילתית
מנהלת פרויקטים בקרן לידידות .
תלמידת לימודי רוח. מגשרת עולמות מובילה ומובלת אוהבת יצירה ואומנות בוראת מציאות .משתנה

נולדתי וגדלתי בקרית גת. הבית שלנו היה תמיד מוקד חברתי ובית עבור חברים שכנים ומשפחה .
בעבר מעגלי הנשים בחיי נוצרו באופן טבעי והיוו עבורי מרחב התפתחות מעצם היותן .גם סביב השולחן במטבח עם קפה היינו מתבוננות יחד ,מנתחות את החיים, מרגישות אחת את רגשותיה של השניה ונוכחות בשגרת היומיום אחת עבור השניה .
ואז הגיע גיל שכל אחת פנתה לדרכה…
מטבעם של החיים,
ואת המקום המקודש הזה עבורי מלאו מעגלים חדשים
של למידה והתפתחות אישית כמו סדנאות מודעות העצמה ורוח,טיפול ,לימודי הנחיית קבוצות ואומנות .
הנחתי והובלתי תהליכי מודעות והעצמה במסגרת עבודתי.
ובשנים האחרונות
מתוך רצון להתחבר שוב לעוצמה הנשית כשהי מאוחדת ולשורשי יצרתי גם מעגל משפחתי.
במסורת היהודית יש מנהג שיום ראש חודש עבור נשים הוא מעין יום חג הן היו פורשות מעשיה ומתאחדות יחד .
מתוך כך בחרנו אחת לחודש ליצור " מפגש ראש חודש נשי" במשך 4 שנים אנחנו נפגשות נשות המשפחה כולן ,מקטנה ועד גדולה . למפגש של הגות התבוננות ושיח סביב כל מיני נושאים סביב כל מיני ארועים ובלבד שנהיה יחד נפתח את הלב נשתמש ביופי ניצור הרמוניה נחוש בקסם ובאחדות לב נמצא אמת משותפת ונחלוק עוצמה .

מעגל זה הכלי שלי לאחוז ידיים להתחבר מתוך הבנה שחיינו שזורים זה בזה ואם נרקום יחד ונהווה חברות לב היצירה המשותפת תהיה מרהיבה .

אני שמחה להזמין אתכן למסע של חברות פנימית כל אחת עם עצמה ומתוך כך לרעותה . מסע שיחבר אותנו יחד, מסע מאפשר ומאחד לב.
במפגשים שלנו נרקום חברות חדשה ותזכורת מבית לעוצמה הנשית הטמונה בכל אישה מעצם היותה .

בהודיה ובהתרגשות לקראת מפגש.

אפרת אוריה קליין.