עוד מחקר ששוב מוכיח כמה חברות חשובות לבריאות הפיזית והנפשית שלנו …

בקרוב בנות נלך לרופא
והוא יתקתק במחשב במרשם:
״פעמיים בשבוע קפה עם חברות״

אם עדיין לא השתכנעתן😉
אז נא קראו שמחקרית
פגישה פעמיים בשבוע עם חברות לקצת חפירות והעברת מחשבות ורגשות – תורמת לבריאות

Women Should Go Out With Friends Twice A Week For Better Health

https://www.creativehealthyfamily.com/women-should-go-out-with-girlfriends-twice-a-week-to-improve-their-health/?fbclid=IwAR3kiZXv0HEKbPId2moTM6tqfw22NuOhGBj-LYgnjGltSp_R5RYtA6EyVSE