תקנון האתר

תקנון האתר חוג חברות

כללי

1.
המכירות באתר מנוהלות על ידי "חוג חברות"
​פעולה באתר הנה כל פעולה של רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר ומאשר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.


2. הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר
רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגירים בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

חוג חברות שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל "חוג חברות" לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

"חוג חברות" נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

בשום מקרה לא מעבירה "חוג חברות" נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:
א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

5. מחירים.
"חוג חברות" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים ומחיריהם בכל עת לפי שיקול דעת ההנהלה.


6. אופן השתתפות במכירה רגילה באתר

במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו ל "חוג חברות" לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.

עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש "חוג חברות" תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין "חוג חברות".

7. חיובים ותשלומים
"חוג חברות" תחייב את הלקוחה באמצעות כרטיס האשראי שמסרה, לפי מספר התשלומים שבחרה.

8. ביטולים
ביטול קנייה ע"י לקוחה:
במידה שלקוחה מעוניינת לבטל את הזמנתה לפני שכרטיס האשראי שלה חויב, תוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול במייל בלבד, במקרה של ביטול רישום כ- 10 ימי עסקים לפני הגעה למפגש הראשון של "חוג חברות" – תזוכה הלקוחה בתשלום מלא ויוחזר ללקוחה כספה באמצעות חברת האשראי. ביטול רישום עד 5 ימי עסקים לפני ההגעה תזוכה הלקוחה בחצי מסכום התשלום. ביטול העסקה ב 24 האחרונות טרם תאריך הגעה למפגש הראשון – לא יהיה החזר כספי.

9. החזר לאחר תחילת ההשתתפות בקבוצה
במידה שלקוחה מעוניינת לבטל השתתפותה לאחר תחילת הקבוצה, תוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר במייל ל "חוג חברות" [email protected]. החזר ישקל רק בתום השתתפותה ב 4 מפגשים, וינתן על  4 מפגשים בלבד ובמקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעת ההנהלה- זאת שכן מספר המקומות בקבוצה מוגבל, והמקום של המשתתפת העוזבת אינו יכול להתמלא על ידי משתתפת אחרת במקומה, באמצע תהליך קבוצתי.

11. שירות לקוחות
11.1 כללי
לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד המייל של "חוג חברות" [email protected]

11.2 פניות
פניות ל "חוג חברות" בנושאים שאינם נושאי שרות לקוחות ניתן, לשלוח בדואר אלקטרוני. [email protected]

12. שונות

12.1 "חוג חברות" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

12.2 במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט ברמלה בלבד.


12.3. הלקוחה מודעת לכך כי מי שתמצא לא מתאימה עי מובילת הקבוצה ו/או עי "חוג חברות" לאופי פעילות הקבוצה, כספה בגין התשלום האחרון יוחזר לה והיא עשויה להתבקש לסיים פעילותה בקבוצה.
12.4. הלקוחה מודעת לכך כי יש להשתמש בקבוצה בשפה והתנהגות מכבדת ואמפאתית במפגשים, וכי מי שלא תעמוד בתנאי זה כספה בגין התשלום האחרון יוחזר לה והיא תתבקש לסיים פעילותה בקבוצה.
12.5. במידה ומנחת "חוג חברות" נאלצת לבטל מפגש קבוצתי, "חוג חברות" ינתן תאריך חלופי בהתאם ללוח הזמנים של המנחה.

12.6. הלקוחה מאשרת שמודעת ומבינה כי קבוצות "חוג חברות" אינן קבוצות טיפוליות, או קבוצות תמיכה או לימוד תוכן /ידע משום סוג. כמו כן, מודעת לכך שמובילת הקבוצה אינה סמכות בטיפול/ ייעוץ בכל תחום, ובמסגרת המפגשים מביעה דעתה הבלתי מקצועית בלבד.
בנוסף, הלקוחה מודעת לכך שהקבוצות אינן מתאימות לנשים בעלות קשיים בכישורים חברתיים, או שזקוקה לסיוע רגשי משמעותי, שהוא מעבר לעניין ההתכנסות בקבוצות "חוג חברות" – שהיא התכנסות למען חברותא נשית.

12.7 הלקוחה מודעת ומבינה ש "חוג חברות" אינה אחראית על הצלחתה, או אי הצלחתה, של זו ביצירת חברויות בקבוצות, וכי אינה יכולה לבוא בתביעה או טענה מכל סוג בעניין זה ל "חוג חברות".

12.8 "חוג חברות" רשאית להפסיק את הפעילות של כל קבוצה בכל עת.

אני מצהירה שקראתי את תנאי השימוש ואני מסכימה להם.